Til hvilken konto skal du betale?

Registrerings- og kontonummer (betalings-id) fremgår af den skrivelse, du har modtaget fra os.

Kontakt os hvis du er i tvivl om, hvordan du kan betale. Mail til mail@inkassogruppen.dk eller ring 82 82 81 81.

Når du kontakter os

Husk venligst at vi altid har brug for et journalnummer og parternes navne for at kunne finde frem til en sag.

I enkelte sagstyper (navnlig volumeninkasso) kan henvendelse af praktiske årsager kun ske via de mailadresser, postadresser og telefonnumre, der fremgår af vores skrivelser i pågældende sager. Sker henvendelse på anden måde, vil henvendelserne normalt ikke blive set eller behandlet.

Samarbejde eller krig? Vælg selv.

Du har en interesse i at komme fri af din gæld hurtigst og bedst muligt - og at komme videre i livet.

Vores klient er interesseret i at få sine penge hurtigst muligt, men er også nødt til at se realiteterne i øjnene.

Langt hen ad vejen har I faktisk fælles interesser.

Så samarbejd med os. Giv os de nødvendige oplysninger og medvirk aktivt til at få din gæld ud af verden på en god måde. Regn ikke med at der kommer noget godt ud af at forsøge at gemme dig, lukke øjnene for realiteterne eller benægte det, der i sidste ende ikke kan benægtes.

Tro ikke at det går væk, hvis du ikke gør noget eller gør det forkerte. Det bliver værre dag for dag. Og vi glemmer dig ikke.

 - 10,8 KB

Hvor længe kan du holde hovedet oven vande, hvis du ikke selv gør noget?

Kan du ikke betale?

Hvis du ikke kan betale det beløb, du skylder, eller det afdrag, som du ellers har lovet, er det dummeste, du kan gøre ... ingenting. Det skulle da lige være at bestride en gæld, som du udmærket ved, at du har pådraget dig. Det kan godt være, at det vinder dig en lille smule tid, men realiteterne indhenter dig - og det koster.

Endnu flere renter og omkostninger påløber til ingen nytte.

Kontakt os i stedet så vi i alles interesse kan aftale, hvordan situationen kan klares. Vi er til at snakke med, hvis du er det.

Du gør dig selv en tjeneste ved at komme os i forkøbet.

 - 15,2 KB

Inkassogruppen.dk er en del af UNIVERSADVOKATER    ·   Telefon 82 82 81 81   ·   post@inkassogruppen.dk

Hvordan kan I hjælpe os med inkasso?

Ring os venligst op